تبلیغات
کـــــــــافـــــــــه ســـــــــــبز - اشعار و دلنوشته های دوستان
کـــــــــافـــــــــه ســـــــــــبز
گیــــــاهـــــان دارویـــــــــــی
Image result for ‫عکس خاص‬‎
درتقدیرهرکسی معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده که درزندگیش درزمان مناسب نمایان خواهد شد
یک شخص خاص
یک اتفاق خاص
یک موهبت خاص
منتظرمعجزه زندگیت باش

"فرکانس مثبت"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"""از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری"""

ﻣﮕـﺮ میﺷﻮﺩ قلبی ﺭﺍ بشکنی
ﻭ قلبت شکسته ﻧﺸـﻮد ؟!

ﻣﮕﺮ میﺷﻮﺩ چشمی ﺭﺍ ﮔﺮﯾﺎﻥ کنی
ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾـﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ ؟!

ﻣﮕﺮ میﺷﻮﺩ ﺫهنی ﺭﺍ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ کنی
ﻭ ﺫهنت ﭘﺮﯾﺸـﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ ؟!

ﻣﮕﺮ میﺷﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎسی ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍنی
ﻭ ﺍﺣﺴﺎست ﺳﻮخته ﻧﺸﻮﺩ ؟!

ﻣﮕــﺮ ﻣﯽ ﺷـــﻮﺩ ؟!!

بیشتر مواظب باش
این دنیا بی‌قانون نیست!
از خیر و شر، هرچه که به این دنیا داده باشی، روزی به طرف خودت بازمی‌گردد.
______________________________
"سارا"