تبلیغات
کـــــــــافـــــــــه ســـــــــــبز - شعر طنز: صاحب خانه
کـــــــــافـــــــــه ســـــــــــبز
گیــــــاهـــــان دارویـــــــــــی
نمی خواستم خونت و ازت بگیرم                                           پول اجارشو ازت پس بگیرم

نمی خواستم تو رو آواره کنم                                               تو رو در به در کوچه ها کنم

من میخواستم صاحب خونه ی خوبی باشم                          تو یاد تو آدم مهربونی باشم


Image result for ‫خونه‬‎